Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Z mocy prawa 1 stycznia nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Nie trzeba w tym celu składać żadnych wniosków do Urzędu Miasta.

fot. Robert Sitek

Odpłatność za przekształcenie to opłata w takiej samej wysokości, jak dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste, płatna przez kolejnych 20 lat.

Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku. Opłatę należną za 2019 r. wnosi się do 29 lutego 2020 r. – wyjątek! Opłatę należną za 2020 r. wnosi się do 31 marca 2020 r.

Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Urząd Miasta będzie wysyłał dla wszystkich uprawnionych oraz do Sądu Rejonowego do Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Właściciel gruntu może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 lat.

Bonifikaty

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.