W mobilnym ambulansie, który dzisiaj stoi na parkingu przy Urzędzie Miasta, prowadzona jest akcja krwiodawstwa.

Krew będzie można oddać w godzinach od 10.00 do 16.00. W akcję mogą włączyć się osoby pełnoletnie, które muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości. Zbiórkę krwi organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza.