Ulica Rolnicza na odcinku 380 mb od skrzyżowania z ulicą Cichą w kierunku ulicy Niepodległości została przebudowana. Dzisiaj dokonano oficjalnego odbioru robót.

fot. Łukasz Parylak

- Droga ta prowadzi do terenów inwestycyjnych, a nam zależy na tym, by były one jak najlepiej skomunikowane

– wyjaśnia Roman Foksowicz, zastępca prezydenta miasta.

Prace objęły wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Rolniczej od skrzyżowania z ulicą Cichą w kierunku ulicy Niepodległości. Oprócz tego wykonane zostały pobocza, przebudowane zjazdy do posesji i rowy oraz wybudowana kanalizacja deszczowa. W zakres zadania wchodziła również zmiana lokalizacji przydrożnego krzyża realizowana pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,2 mln zł, z czego prawie 750 tys. zł nasze miasto pozyskało w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”.

fot. Łukasz Parylak
fot. Łukasz Parylak
fot. Łukasz Parylak
fot. Łukasz Parylak
fot. Łukasz Parylak