Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Biznes oparty na umiejętnościach oraz uprawnieniach elektrycznych jest jednym z najczęściej występujących w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat problemów, z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na usługi tego rodzaju. Zakres działalności każdego elektrycznego biznesu opiera się na zastosowaniu różnego rodzaju umiejętności oraz wiedzy, działań o charakterze stricte technicznym, jak wykonywanie instalacji elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, czy klimatyzacyjnych, jeżeli chodzi o http://zabkig1.pl/.

To właśnie działania polegające na technicznym aspekcie wykonywania usług ulegają ciągłym zmianom, które mają wpływ na prawidłowy montaż czy konserwację urządzeń. Każdy właściciel firmy, prowadzący biznes oparty na elektryce ma świadomość, jak szeroki jest zakres, w którym potrzebne są właśnie takie umiejętności oraz odpowiednie uprawnienia odnośnie możliwości prawidłowego montażu oraz konserwacji urządzeń elektrycznych. Istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na usługi tego typu, w szczególności, jeśli chodzi o wykorzystanie nabytych umiejętności w tematyce choćby odnawialnych źródeł energii. Odpowiednie pokrycie tego zapotrzebowania wymaga posiadania kadry wykwalifikowanych specjalistów, którzy potrafią projektować i montować sprawne i optymalne instalacje zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach. Dlatego też warto poświecić czas oraz środki, by w odpowiedni sposób zdobyć ową wiedzę oraz stosowne uprawnienia, poprzez udział w szkoleniach, które prowadzą akredytowane jednostki szkolące.

Szkolenie tego typu powinno być zgodne w części zarówno teoretycznej jak i praktycznej z zakresem programowym pokrywającym zagadnienia wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego. Wymagania te zawarte zostały w nowelizacji ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 – j.t.) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2014 r. poz. 505), a także dyrektywie 2009/28/WE o odnawialnych źródłach energii (tzw. dyrektywie OZE). Zdobycie powyższych uprawnień pozwoli firmie prowadzącej swój biznes w oparciu o kwestie elektryczne na rozszerzenie oferty, uszeregowanie zdobytych do tej pory informacji w zakresie prowadzonej działalności, oraz zdobycie nowych, których wykorzystanie w znaczący sposób ułatwi z pewnością wszystkim pracownikom pracę w przyszłości. W dalszej perspektywie pomoże również w wykazaniu się konkurencyjnością na rynku pracy,gdyż odpowiednie uprawnienia w tego typu biznesie są wymogiem, bez którego działalność firmy elektrycznej jest bezprawna. Pozwoli to na przyciągnięcie klientów, a co za tym idzie, zwiększenie liczby zleceń. Dla prowadzących biznes oparty na elektryce niewątpliwie wartą do zastanowienia rzeczą jest fakt, że udział w takim szkoleniu prowadzonym przez certyfikowaną przez Urząd Dozoru Technicznego jednostkę pozwala zdobyć także uprawnienia z zakresu uprawnień elektroenergetycznych, w tym eksploatację oraz dozór urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, co jest warunkiem koniecznym podczas wykonywanej pracy elektryka, elektromontera, montera instalacji cieplnych, budowlanych, sanitarnych i wielu innych, a także jest wymagane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Posiadanie takich uprawnień to dodatkowy atut na rynku pracy, a także zwiększenie bezpieczeństwa podczas realizacji usług, zarówno dla pracodawcy, pracowników, a także osób, którzy są zleceniodawcami usługi.

Elektryczny biznes - czy warto?