Determinacja czynnikiem powstania nowego biznesu

Każde przedsiębiorstwo bez wyjątków z osobna, zawiera jakiś pomysł i jakąś historie. Zwykle przyczyną powstania firmy będzie poza determinacją i chęcią zarabiania lepszych pieniędzy właśnie ta złota idea, którą będziemy musieli z teoretycznego zamyślenia przelać na praktykę, gdzie warto także ukazać http://arenalegionowo.pl/.

Może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale to co planuje i wymyśla dla swojego potencjalnego przedsiębiorstwa już nazywamy logistyką, bowiem jest to już jakiś system, jakiś filar, z którego chcemy ruszyć na rynek, czyli ogólnie mówiąc, na początku opracowujemy całą koncepcje startu działalności. Jak już pozytywnie w skutkach zaczniemy działać na pełnych obrotach, pojawia się kolejny logistyczny etap pracy, czyli jak utrzymać firmę na dobrej pozycji, a i rozwijać ją do przodu, zdobywać nowych klientów i podkręcać swoje zyski. Z czasem może zrozumiemy, że cała struktura naszej organizacji zależy od logistyki. Okazuje się, że na przedsiębiorczym rynku logistyka wbija się w dosłownie każdy kąt, uzależniając od siebie teraz zagadnienia produkcji, dystrybucji, transportu, czy magazynowania. W praktyce oznacza to, że logistyka wskakuje na pierwsze miejsce w momencie zakładania firmy, jak i jej dalszego prosperowania.

Nowi udziałowcy muszą zagłębić się w zakątki własnego umysłu, żeby jak najlepiej wstrzelić się w aktualny rynek, ale w tym mogą pomóc też teoretyczne źródła wiedzy. Pewnie niejeden z miejsca przerobi masę wywiadów, opracowań, poradników, książek, czy zwyczajnie przyswoi do siebie całą suchą papierową wiedze, na temat podziałów i działań logistyki. Taka wiedza pozwala potem bezproblemowo ustalić położenie i cel działalności, pokazać osobom trzecim w jakim miejscu się znajdujemy na logistycznej i przedsiębiorczej planszy. Logistyka rządzi się swoimi kryteriami i wyróżniamy je dwa główne podziały. Pierwszy z nich to podział ze względu na zasięg oddziaływania, czyli:

 • Mikrologistyka - procesy logistyczne mające wpływ w obrębie jednego przedsiębiorstwa;
 • Mezologistyka - procesy logistyczne działające w obrębie pojedynczego działu gospodarki;
 • Makrologistyka - procesy logistyczne zajmujące się obrębem całej gospodarki krajowej;
 • Eurologistyka - proces, który obejmuje całą Europe;
 • Logistyka globalna - taka, która obejmuje cały świat;
 • Logistyka wewnętrzna - transport wewnętrzny.

Drugi z nich to podział ze względu na obszar zainteresowań:

 • Logistyka produkcji - różne formy związane z produkcją;
 • Logistyka dystrybucji - sterowanie i kształtowanie procesów polityki dystrybucyjnej;
 • Logistyka zaopatrzenia - sfera zaopatrzeniowa przedsiębiorczości;
 • Logistyka marketingowa - zaopatrzenie oraz dystrybucja. Połączenie zainteresowań logistyki i marketingu;
 • Logistyka transportu - koncepcja i narzędzia logistyczne w transporcie ludzi oraz materiałów;
 • Logistyka odzysku - implementacja i kontrolowanie przepływu dóbr materialnych oraz przepływu informacji od miejsca konsumpcji do miejsca pochodzenia. Ukierunkowane odwrotne, niż w tradycyjnej logistyce;
 • Logistyka miejska - systemy logistyczne znajdujące się na terenach zurbanizowanych. Rolą tego działu jest odpowiednia organizacja na terenie miasta, żeby zwiększyć poziom zadowolenia klientów, którymi są dani mieszkańcy;
 • E-logistyka - logistyczny element wykorzystania Internetu w celu integracji w łańcuchach i sieciach dostaw;
 • Ekologistyka, - działania związane z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa.Każdy przedsiębiorca będzie musiał dopasować swoją działalność i myśl logistyczną pod odpowiedni podział. Nie jest to może coś wielkiego, ale pozwala z miejsca zobaczyć w jakim punkcie stoi dana logistyka i na jakich fundamentach i celach budujemy swoje przedsiębiorstwo.