Prawie 1,2 mln zł dotacji pozyskało nasze miasto na uruchomienie i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

fot. Łukasz Parylak

Dokładnie 1 145 145 zł pochodzi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spośród miast z województwa śląskiego ubiegających się o wsparcie, Jastrzębie-Zdrój otrzyma najwyższą kwotę.

- Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony będzie dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności, zwłaszcza w kształtowaniu właściwych relacji z otoczeniem. Pobyt w tego typu ośrodku umożliwi uczestnikom rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia

– wyjaśnia Anna Hetman, prezydent miasta.

Środowiskowy Dom Samopomocy zostanie utworzony na bazie Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych. Wypełni on lukę w zakresie wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również tych, którzy z racji swojej niepełnosprawności intelektualnej, fizycznej lub sprzężonej po zakończeniu edukacji pozostają w domach. Będzie to ośrodek wsparcia Typu AB dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Dysponować będzie 60 miejscami.