Biblioteka Główna
ul. Wielkopolska 1a
12.06.2019. godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy 12 czerwca o godz. 17:00 na wernisaż wystawy prac członków koła Artystyczno-Naukowego DEHA Instytutu Sztuki w Cieszynie „Moniuszko w grafice”

W Zakładzie Grafiki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie od 2005 roku, działa prężnie Koło Naukowe Drzeworytników i Linorytników „DEHA” które koncentruje swoje działania głównie w technice druku wypukłego, tematyka prac prezentowanych na wystawie związana jest z Rokiem Moniuszkowskim, członkowie Koła przygotowali grafiki wykonane w technice linorytu.