Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Zużyte pampersy nie stanowią surowca wtórnego, z którego można cokolwiek odzyskać. Powinny zatem trafić do pojemników na odpady zmieszane (pozostałości po segregacji).

- Niestety, w ostatnim czasie ponownie na terenie osiedla Zdrój w pojemniku żółtym pojawiły się zużyte pampersy. I chociaż informacje na temat zasad postępowania z tego typu odpadem były przedmiotem wielu materiałów edukacyjnych i informacyjnych przeznaczonych dla mieszkańców naszego miasta, to jednak nie udało się zapobiec tego typu nieprawidłowościom. A przecież brudny pampers wrzucony do pojemnika z surowcami wtórnymi nie tylko zanieczyszcza te surowce, uniemożliwiając ich odzysk, ale zabrudza również sam pojemnik

– informują pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

Nieprzestrzeganie zasad prawidłowej segregacji przez jednego mieszkańca naraża całą nieruchomość na ponoszenie wyższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zużyte pampersy nie stanowią surowca wtórnego, z którego można cokolwiek odzyskać - powinny trafić do pojemników na odpady zmieszane (pozostałości po segregacji).