Monterzy konstrukcji budowlanych, farmaceuci, funkcjonariusze służby więziennej i lektorzy języków obcych są jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy i to dla nich jest najwięcej ofert.

Fot. pixabay.com/pl/

Powiatowy Urząd Pracy przedstawił „Monitoring zawodów deficytowych i nawyżkowych w powiecie Jastrzębie-Zdrój w 2018 roku”.

- Zawody deficytowe to takie, dla których liczba ofert pracy jest wyższa niż liczba bezrobotnych. W tych przypadkach odsetek osób długotrwale bezrobotnych jest nieznaczny

– wyjaśnia Andrzej Koba, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Po drugiej stronie znajdują się zawody nadwyżkowe, czyli te, na które na rynku pracy jest niższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych. Wymienić tu można m.in. fotografów, fryzjerów, barmanów czy księgowych.

Są też zawody zrównoważone, a więc takie, na które występuje zapotrzebowanie zbliżone do liczby bezrobotnych w danym zawodzie. Zaliczają się do nich sprzedawcy w stacji paliw i specjaliści do spraw Public Relations.

Monitoring zawodów deficytowych i nawyżkowych został przekazany m.in. do jastrzębskich szkół. Z opracowaniem można zapoznać się tutaj.

Zawody maksymalnie deficytowe:

 • Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
 • Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
 • Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych
 • Farmaceuci bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji
 • Lektorzy języków obcych
 • Pośrednicy pracy i zatrudnienia
 • Ankieterzy
 • Funkcjonariusze służby więziennej
 • Robotnicy budowy dróg
 • Sekretarze prawni
 • Agenci i administratorzy nieruchomości
 • Kierownicy w górnictwie
 • Osoby dozoru ruchu w górnictwie
 • Pomoce domowe i sprzątaczki
 • Pracownicy zakładów pogrzebowych
 • Sprzedawcy na targowiskach i bazarach

Zawody deficytowe:

 • Agenci ubezpieczeniowi
 • Psycholodzy i pokrewni
 • Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Strzałowi i pokrewni
 • Pracownicy świadczący usługi na ulicach
 • Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów
 • Inżynierowie elektronicy
 • Kierownicy do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
 • Ładowacze nieczystości
 • Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
 • Przedstawiciele handlowi
 • Opiekunowie dziecięcy
 • Pracownicy działów kadr
 • Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
 • Programiści aplikacji
 • Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych
 • Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych
 • Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali
 • Audiofonolodzy i logopedzi
 • Inżynierowie elektrycy
 • Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych gdzie indziej niesklasyfikowani
 • Dyrektorzy generalni i zarządzający
 • Inżynierowie mechanicy
 • Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych
 • Robotnicy wykonujący prace proste w ogrodnictwie i sadownictwie
 • Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

Zawody zrównoważone:

 • Sprzedawcy w stacji paliw
 • Specjaliści do spraw Public Relations

Zawody nadwyżkowe:

 • Szwaczki, hafciarki i pokrewni
 • Dietetycy i żywieniowcy
 • Nauczyciele szkół podstawowych
 • Konsultanci i inni pracownicy biur podróży
 • Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
 • Fryzjerzy
 • Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
 • Ślusarze i pokrewni
 • Barmani
 • Księgowi

Zawody maksymalnie nadwyżkowe:

 • Fotografowie
 • Specjaliści do spraw społecznych
 • Gońcy, bagażowi i pokrewni
 • Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni
 • Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych
 • Praczki ręczne i prasowacze