Za nami zebrania wiejskie przeprowadzone w jastrzębskich sołectwach. Zdecydowano na nich, na co przeznaczyć 49 837,90 zł – tyle bowiem w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 przypadło na każde z nich.

fot. Robert Sitek

Wnioski, jakie wpłynęły do Urzędu Miasta, dotyczyły różnych przedsięwzięć. Wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane i w związku z tym, w przyszłym roku na terenie jastrzębskich sołectw zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

Sołectwo Borynia

 • 1. Zakup namiotu
 • 2. Utwardzenie terenu przy wejściu do Domu Sołeckiego wraz z przesadzeniami tui oraz zabudową skrzynki energetycznej na elewacji Domu Sołeckiego
 • 3. Remont ul. Myśliwskiej

Sołectwo Bzie

 • 1. Zakup podestów scenicznych
 • 2. Organizacja festynów dla mieszkańców
 • 3. Zakup instrumentów
 • 4. Zakup i montaż elementów placu zabaw przy filii PP nr 11 w Bziu

Sołectwo Moszczenica

 • 1. Zakup zastawy stołowej, warnika i termosów
 • 2. Zakup umundurowania bojowego dla strażaków OSP w Moszczenicy
 • 3. Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi ul. Wiejskiej od nr 3479/73 do 1795/74

Sołectwo Ruptawa-Cisówka

 • 1.Budowa oświetlenia ul. Długosza od ul. Matejki do ul. Glinianej

Sołectwo Skrzeczkowice

 • 1. Remont ul. Myśliwskiej w ramach posiadanych środków

Sołectwo Szeroka

 • 1. Remont chodnika na ul. Fredry od nr. 20 do wyczerpania środków
 • 2. Wykonanie podstawy, zakup oraz montaż wiaty przystankowej na ul. Powstańców Śląskich (przystanek Boczna)
 • 3. Impreza okolicznościowa – „Obchody 780-lecia powstania Szerokiej”
 • 4. Zakup dwóch toalet przenośnych i materiałów z podłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej do obsługi imprez sportowych i kulturalnych
 • 5. Zakup pokrowców na krzesła do OSP