Występuje ryzyko przekroczenia dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50 µg/m³ pyłu zawieszonego PM10.

Fragment dachu domu z kominem
fot. pixabay.com/pl

Ustalone jest ono według kryterium liczby przekroczeń z ostatnich 12 miesięcy.

- Wspomniane przekroczenia występują w strefie śląskiej, w aglomeracji górnośląskiej oraz rybnicko-jastrzębskiej, a także w mieście Częstochowa

- informuje Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach – Departament Monitoringu Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Główną przyczyną wystąpienia przekroczenia jest oddziaływanie emisji ze spalania paliw do celów grzewczych w indywidulanych gospodarstwach domowych podczas występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, powodujących kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.