W Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Brzechwy w Jastrzębiu-Zdroju , odbyły się warsztaty na temat problematyki stosowania dopalaczy oraz narkotyków. Wykład przeprowadziła kom. Aneta Zacharjasz, profilaktyk z Jastrzebskiej Komendy.

Profilaktyka jest procesem wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu. Ma ona na celu ograniczenie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują życie. Sięganie po narkotyki i alkohol jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń społecznych w naszym kraju i rozwija się szczególnie intensywnie wśród młodego pokolenia.
Pedagodzy oraz policja dostrzegają te zagrożenia, poprzez organizowanie takich spotkań - chcą tym zagrożeniom zapobiegać, nauczyć rozpoznawania przyczyn problemów i przygotować uczniów do świadomego zmierzenia się z nimi. Tym razem w spotkaniu uczestniczyła klasa 8 z Szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Brzechwy w Jastrzębiu-Zdroju.

  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające uczniów klasy 8.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające uczniów klasy 8.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające uczniów klasy 8.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające uczniów klasy 8.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające uczniów klasy 8.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające uczniów klasy 8.