Magdalena Dużyńska zmarła nagle w czwartek, 5 marca br. W maju skończyłaby 46 lat. Od września 2018 roku pełniła funkcję dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju.

Portret zmarłej.

Z wielkim oddaniem poświęcała się sprawom młodzieży, pozostawiła po sobie wspomnienie osoby życzliwej i wrażliwej na problemy innych ludzi. Znała każde dziecko i każdego rodzica ze szkoły. Z rodziną oraz bliskimi zmarłej łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia

– mówi prezydent Anna Hetman

Magdalena Dużyńska swoje życie zawodowe związała ze szkolnictwem. Posiadała 23-letni staż pracy pedagogicznej. Zanim objęła stanowisko dyrektora, pracowała jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 18. Była absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi.

W naszej pamięci pozostanie jako osoba przedsiębiorcza, współpracująca i dbająca o dobro lokalnej społeczności.