Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Po przerwie wymuszonej epidemią koronawirusa Publiczny Żłobek nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju 25 maja wznawia swoją działalność.

Małe dziecko bawi się klockami
fot.pixabay.com

Zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego, do żłobka zostanie przyjętych 42 dzieci. W pierwszej kolejności na miejsce w żłobku będą mogli liczyć podopieczni, których rodzice bądź opiekunowie zatrudnieni są w służbach mundurowych oraz służbie zdrowia. Łącznie zostaną utworzone 3 grupy po 13 dzieci.

W czasie epidemii, rodzice dzieci, które nie mogą chodzić do żłobka, nie ponoszą opłat.

Decyzje o działalności niepublicznych żłobków podejmowane są przez ich dyrektorów.