Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Miasto Jastrzębie-Zdrój przygotowuje się do składania wniosków o dofinansowanie kolejnych inwestycji. W związku z tym zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Siedzibam Galerii Historii Miasta - zabytkowy budynek Łazienki II
fot. Miejski Ośrodek Kultury

Oba projekty, których dotyczą ankiety, związane są z przebudową i zwiększeniem efektywności energetycznej budynków.

Prace miałyby dotyczyć zabytkowych Łazinek II, gdzie mieści się siedziba Galerii Historii Miasta. W ramach projektu przewidziano między innymi przebudowę konstrukcji dachu, a także wymianę pokrycia dachowego i jego ocieplenie, wymianę rynien i rur spustowych, termomodernizację całego budynku, budowę pochylni dla niepełnosprawnych czy wymianę stolarki drzwiowej i okiennej.

Drugim obiektem, którego termomodernizację planuje miasto, jest budynek przy ulicy Wrocławskiej 2. W ramach projektu ma on zostać również dostosowany do obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych i pożarowych, a także potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz będzie zbudowana klatka schodowa z windą osobową, planowana jest również wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Ze szczegółowymi informacjami na temat projektów można zapoznać się przed wypełnieniem ankiety na stronie: www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/konsultacje-spoleczne/ankiety/

W obu przypadkach miasto Jastrzębie-Zdrój przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ankietach można brać udział do 2 czerwca 2020 roku