Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Gminy z dobrą energią".

Grafika ilustrująca przedstawiająca ekologiczne źródła energii.
Fot. dobraenergia.subregion.pl

Projekt „Gminy z dobrą energią”  został zainicjowany w kwietniu 2018 r., kiedy przeprowadzono nabór uczestników. Po otrzymaniu dofinansowania w 2019 r. przystąpiono do realizacji. W związku z rezygnacjami niektórych uczestników zwolniły się miejsca w ramach projektu (obecnie jest to łącznie 78 instalacji). Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych netto związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej (przy czym montaż instalacji fotowoltaicznej ma jedynie charakter uzupełniający do wymiany kotła).

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej projektu.