Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni przyjęli jednogłośnie uchwałę, dotyczącą zmian w głosowaniu nad budżetem obywatelskim.

Zdjęcie ilustrujące - kobieta przy laptopie.
Fot. Kaboompics

Dotychczas głosowanie na poszczególne projekty odbywało się podczas zebrań z mieszkańcami. Z uwagi na panującą pandemię postanowiono umożliwić mieszkańcom głosowanie w innej formie.

Mianowicie, po upływie 14 dni od terminu opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, mieszkańcy poszczególnych osiedli i sołectw będą mogli głosować na wybrany przez siebie projekt w ramach budżetu obywatelskiego 2021 przez Internet. Możliwe będzie również oddanie głosów w sposób tradycyjny, za pomocą papierowych kart, aczkolwiek nie podczas zebrań, ale poprzez wrzucenie do specjalnych urn, których lokalizacja zostanie podana odpowiednio wcześniej.

Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uchwała obowiązywać zacznie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.