Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku szuka ochotników do służby przygotowawczej.

Zdjęcie przedstawia ćwiczenia żołnierzy rezerwy
Źródło: WKU Rybnik

Osoby, które nie odbyły wcześniej służby wojskowej, są pełnoletnie, mają obywatelstwo polskie i wykształcenie co najmniej gimnazjalne mogą wziąć udział w służbie przygotowawczej. Od kandydatów oczekuje się też zdolności do czynnej służby wojskowej i niekaralności. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy w dalszej perspektywie planują podjąć służbę zawodową.

Służba przygotowawcza to ochotnicza służba wojskowa, której celem jest tworzenie Narodowych Sił Rezerwowych oraz Obrony Terytorialnej.

Szkolenia odbędą się w terminach:

  • 14.09.2020 do 18.12.2020
  • 29.09.2020 do 18.12.2020

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://wkurybnik.wp.mil.pl/pl/pages/charakterystyka-rekrutacja/