Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

W jastrzębskiej komendzie odbyło się uroczyste spotkanie kadry kierowniczej jednostki oraz pracowników służby cywilnej. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju nadkom. mgr Tomasz Hynek wprowadził nowego Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju, któremu powierzono obowiązki na tym stanowisku.

W Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się uroczyste spotkanie kadry kierowniczej oraz pracowników służby cywilnej. W czasie zbiórki I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. mgr Tomasz Hynek serdecznie przywitał i przedstawił zebranym nowego Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju mł. insp. Piotra Sieleckiego, któremu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powierzył obowiązki z dniem 14 września 2020 r. na tym stanowisku. Dotychczas mł. insp. Piotr Sielecki pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Żorach.

Mł. insp. Piotr Sielecki służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Warszawie. Od 1993 roku służbę pełnił w Chorzowie. Przeszedł wszystkie szczeble kariery. Od 2011 roku kierował Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej w Chorzowie. Od 17 marca 2014 roku pełnił funkcję Komendanta Komisariatu IV Policji w Katowicach. W dniu 1 grudnia 2016 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie. Mł. insp. Piotr Sielecki od dnia 3 stycznia 2020 roku pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Żorach.

  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające przywitanie Pana Komendanta Piotra Sielecki przez nadkom. Tomasza Hynka oraz asp. Łukasza Musiał.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające przywitanie Pana Komendanta Piotra Sielecki przez nadkom. Tomasza Hynka oraz asp. Łukasza Musiał.