Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Zapoznajcie się z najważniejszymi elementami strategii rozwoju miasta.

Strategia rozwoju miasta <a href=Jastrzębie-Zdrój 2030+" title="Tak będzie rozwijać się miasto" />

Podstawowym zadaniem, z jakim będzie musiało  się zmierzyć  nasze miasto, są wyzwania związane z  transformacją regionów górniczych, w tym stworzenie alternatywy dla  sektora wydobywczego. W najbliższych latach  miejskie programy będą koncentrować się na tworzeniu warunków dla rozwoju biznesu i dywersyfikacji gospodarki miasta szczególnie w oparciu o sektor IT czy turystykę.   Strategia zakłada między innymi powołane centrum edukacyjno-biznesowego , zacieśnianie współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną czy Głównym Instytutem Górnictwa. Kontynuowane będą również  projekty wspierające małe firmy i start-upy - jak program "Jasne że Jastrzębie" czy "Lokal na start". Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z darmowych warsztatów, a profile kształcenia młodych ludzi zostaną dostosowane do wymogów rynku.

Rewitalizacja Parku Zdrojowego i  utworzenie deptaka na ulicy 1 Maja, a także promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego (oraz dalsze przedsięwzięcia związane z turystyką rowerową), pozwolą stworzyć warunki dla rozwoju branży turystycznej i gastronomicznej. W tę strategię wpisuje się również utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego na terenie Łaźni Moszczenica (powstanie tam ośrodek dialogu, dziedzictwa postindustrialnego, miejsce na konferencyjne, spotkania, spektakle i inne wydarzenia).

Do priorytetowych zadań związanych z tworzeniem przestrzeni miejskiej należy rewitalizacja stawów przy ulicy Wodzisławskiej oraz dalsza modernizacja Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego. Planowane jest  utworzenie placu centralnego przy kinie Centrum, a także placu wodnego przy ul. Katowickiej czy placu rekreacyjnego przy ul. Śląskiej oraz minicentrów na osiedlach i sołectwach. W Jastrzębiu-Zdroju będzie również realizowany budowy mieszkań „Moje mieszkanie”. Jednym z ważniejszych zadań, wymienionych w strategii, jest wzmacnianie tożsamości lokalnej i identyfikacji mieszkańców z Jastrzębiem - tak, by jak najchętniej angażowali się w życie miasta. Ma w tym pomóc szereg inicjatyw kulturalnych, prozdrowotnych czy społecznych, realizowanych  w mieście.

Strategia była szeroko konsultowana – w badaniach, konsultacjach i ankietach wzięło udział blisko 3 tysiące osób. Strategia jest podsumowaniem rozmów, pomysłów i dyskusji.

Prace nad dokumentem trwały od stycznia 2020 roku. 

W najbliższą środę o godzinie 17:00 na facebookowym profilu prezydenta miasta, Anny Hetman odbędzie się spotkanie poświęcone strategii rozwoju miasta. Będzie to kolejna okazja do zadawania pytań, a także przesyłania sugestii i spostrzeżeń związanych z rozwojem Jastrzębia-Zdroju.