Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Policjanci jastrzębskiej drogówki przeprowadzili akcję „Bezpieczny Pieszy”. Akcja była odzewem na apele mieszkańców naszego miasta. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest ograniczenie liczby zdarzeń z udziałem pieszych, co znacząco wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na jastrzębskich drogach. W rejonie skrzyżowań policjanci szczególną uwagę zwracali na wykroczenia popełniane przez kierujących i pieszych użytkowników dróg.

Przeprowadzona akcja była odzewem na apele mieszkańców naszego miasta dotyczące niebezpiecznych zachowań w rejonie przejść dla pieszych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, oprócz codziennych kontroli drogowych policjanci cyklicznie prowadzą także różnego rodzaju działania drogowe. Jedną z takich policyjnych akcji są działania „Bezpieczny Pieszy”, którą w poniedziałek prowadziła jastrzębska drogówka. Działania te ukierunkowane były przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Policjanci prowadzili więc wzmożone kontrole stosowania się przez pieszych do przepisów ruchu drogowego.
Pod szczególnym nadzorem znajdują się jednak nie tylko piesi, ale również kierujący pojazdami. Ponieważ bezpieczeństwo pieszych zależy również od stosowania się kierowców do obowiązujących przepisów ruchu drogowego i wzajemnego szacunku na drodze. Wobec tego mundurowi w rejonie przejść dla pieszych oraz skrzyżowań między innymi sprawdzali, czy piesi stosują się do sygnalizacji świetlnej i czy przechodzą przez jezdnie w wyznaczonych miejscach.
Przechodząc przez oznakowane przejście dla pieszych tzw. „zebrę”, dla własnego bezpieczeństwa należy pamiętać, że przejść możemy dopiero po upewnieniu się, czy nadjeżdżające pojazdy się zatrzymały. Nie można wtargnąć na jezdnię, a przechodząc po „pasach”, należy iść zdecydowanym krokiem, nie należy zwalniać, zatrzymywać się, zawracać czy przebiegać przez przejście.
Bezwzględnie należy również stosować się do nadawanej sygnalizacji świetlnej, jeśli taka na skrzyżowaniu funkcjonuje. Priorytetem akcji jest ograniczenie ilości zdarzeń z udziałem pieszych, jak również podniesienie świadomości wśród kierujących pojazdami, że piesi są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo na drodze zależy głównie od nas samych. Ryzykowne zachowania pośpiech i roztargnienie na drodze nie raz już doprowadziły do tragedii.
W ramach akcji skontrolowano 43 pojazdy, z czego 34 kierujących zostało ukaranych za przekraczanie dozwolonej prędkości w obrębie przejść dla pieszych, oraz 5 kierujących za wyprzedzanie na lub w rejonie przejść dla pieszych. W czasie trwania działań 3 pieszych zostało ukaranych za przechodzenie w miejscu niedozwolonym.