Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Wciąż zdarzają się przypadki porzucania śmieci w jarach czy lasach. Tymczasem darmowo można oddać je w punktach PSZOK.

Zdjęcie śmieci porzuconych w jarze

Taki widok zastali w jarze między ulicą Opolską  a Wrocławską pracownicy Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Meble, plastikowe śmieci, odpady wielkogabarytowe zostały wyrzucone na trawę, a następnie zamaskowane gałęziami.

Absurd tej sytuacji polega na tym, że odpady wielkogabarytowe można za darmo oddać w punkcie PSZOK.

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Prowadzący: Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A.

ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik

ODDZIAŁ SZEROKA

ul. Norwida 34

44-268 Jastrzębie-Zdrój tel. (32) 474 07 53

 

Godziny otwarcia

W okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada):

᠆ poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki  7:30 – 17:00

᠆ soboty  8:00 - 12:00

W okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca):

᠆ poniedziałki  10:00 – 17:00

᠆ wtorki, czwartki, piątki  7:30 – 15:00

᠆ soboty  8:00 – 12:00

W środy punkt jest nieczynny.

Punkt nie świadczy usług w Wigilię, Sylwestra, Wielki Piątek, Wielką Sobotę i dni ustawowo wolne od pracy.

Lokalizacja: ul. Norwida 34 w Jastrzębiu- Zdroju (Sołectwo – Szeroka, w pobliżu Schroniska dla zwierząt i Zakładu Karnego).

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane są odpady komunalne powstające na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na nieruchomościach zamieszkałych (w gospodarstwach domowych) i niezamieszkałych, dostarczane przez właściciela nieruchomości lub osoby działające w jego imieniu.

Przekazujący odpady zobowiązany jest:

- okazać kartę PSZOK - w przypadku oddawania odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałej,

- złożyć pisemne oświadczenie o pochodzeniu odpadów, pisemne upoważnienie nadane przez właściciela nieruchomości, a także przedłożyć do wglądu pracownika PSZOK dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku oddawania odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałej.