Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Tego jeszcze w mieście, ani nawet w regionie, nie było. W Jastrzębiu-Zdroju zostanie otwarta klasa kształcąca w zawodach lotniczych.

ZS nr 2 z lotu ptaka

Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego otrzymał zgodę Urzędu Miasta na otwarcie nowatorskich kierunków kształcenia: technik mechanik lotniczy oraz technik eksploatacji portów i terminali.

Kształcenie zawodowe będzie odbywało się przy wsparciu Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz portów lotniczych. Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy Poznańskiej, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, a następnie na lotniskach w Rybniku, Bielsku-Białej i Katowicach-Pyrzowicach, a także w Sławkowie, Terminalu Kontenerowym Cargo Connect Gliwice, Terminalu PCC Intermodal Gliwice.

Dlaczego technik mechanik lotniczy lub technik eksploatacji portów i terminali w Jastrzębiu?

- Chodzi o to, aby młodzi ludzie mogli spełniać marzenia związane z lotnictwem. Jednocześnie to zawód z perspektywą na dobrze płatną pracę. Fachowcy w tych dziedzinach są cenieni i poszukiwani. Po zdobyciu tytułu technika można już rozpoczynać karierę zawodową lub kontynuować naukę na studiach inżynierskich. Wachlarz możliwości, jakie wiążą się z tym kierunkiem jest duży. Jastrzębianie nie muszą w poszukiwaniu ciekawych kierunków kształcenia wyjeżdżać poza nasze miasto

- mówi prezydent miasta Anna Hetman.

Zespół Szkół Nr 2 będzie tworzyć nowe kierunku w oparciu o Politechnikę Śląską w Gliwicach.

- Wsparcia merytorycznego w tworzeniu nowych kierunków udzielił nam prof. Jarosław Kozuba, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. Otrzymaliśmy deklarację współpracy tej uczelni z naszą szkołą. Absolwenci technikum na kierunkach związanych z lotnictwem będą mieli zagwarantowaną wysoką jakość kształcenia. Kontakt z Politechniką Śląską, już na tym etapie kształcenia, pozwoli im zapoznać się ze specyfiką uczelni - mówi dyrektor „Korfantego” Ewa Mentel.

 Badania wskazujące zainteresowanie rynku pracy poszczególnymi zawodami pokazują na zapotrzebowanie na dobrze wykształconych specjalistów właśnie z dziedziny: technik mechanik lotniczy oraz technik eksploatacji portów i terminali.  Przemysł lotniczy to nowoczesna i prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki. XXI wiek to lotnictwo nowej generacji, opartej na nowoczesnych technologiach oraz naukach technicznych i ekonomicznych.

Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego zapewnia uczniom nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe z niezbędnymi programami komputerowymi oraz odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną.

 

W jakich klasach można uczyć się w jastrzębskich szkołach?

 

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

ul. Graniczna 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 471 23 46

W I LO kandydaci mają do wyboru klasę politechniczną z rozszerzoną matematyką, fizyką lub geografią. Atutem klasy politechnicznej jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i wyjazdów rozwijających pasje i zainteresowania uczniów. Warto dodać, że dodatkowe godziny w cyklu nauczania matematyki, obejmujące treści akademickie. To idealny oddział dla osób, które w przyszłości chcą kontynuować naukę na uczelniach technicznych, takich jak Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska, czy też Akademia Górniczo-Hutnicza.

Jeśli marzysz, aby w przyszłości zostać analitykiem finansowym, tłumaczem języka angielskiego, bankowcem, logistykiem, czy też geodetą wybierz klasę dwujęzyczną. Dobór przedmiotów rozszerzonych takich jak matematyka lub geografia w połączeniu z intensywną (dwujęzyczną) nauką języka angielskiego pozwala absolwentom tego profilu na olbrzymią elastyczność w przyszłym wyborze kierunku studiów.

W przyszłości chcesz zostać lekarzem, farmaceutą, stomatologiem, weterynarzem lub fizjoterapeutą? Wybierz klasę biologiczno – chemiczną. Poza rozszerzoną biologią i chemią, dodatkowym atutem oddziału są zajęcia laboratoryjne i mikroskopowe, możliwość tworzenia własnych projektów badawczych oraz wykłady pracowników naukowych.

Interesujesz się filmem lub teatrem? Myślisz o karierze psychologa, dziennikarza, prawnika? Swoją przyszłość chcesz związać z mediami? Wybierz klasę medialno-prawną. Przedmiotami rozszerzonymi w tym oddziale są język polski oraz biologia lub historia.

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego

ul. Wrocławska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 135 62

Liceum nr 3 posiada 6 profilowanych klas: policyjna (z rozszerzonym językiem angielskim, wiedzą o społeczeństwie, geografią lub historią oraz przedmiotami uzupełniającymi z wiedzy o policji, edukacji prawnej, samoobrony, strzelectwa i musztry), oddział przygotowania wojskowego (z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie, geografią lub historią oraz językiem angielskim, przedmiotami uzupełniającymi z wiedzy o służbach mundurowych, ratownictwie medycznym, samoobronie, strzelectwie, mustrze), ratownicza (z rozszerzoną biologią, językiem angielskim, chemią lub fizyką oraz przedmiotami uzupełniającymi z ratownictwa medycznego i samoobrony), psychologiczno-medyczna (z rozszerzoną biologią, językiem angielskim, chemią lub fizyką oraz przedmiotami uzupełniającymi z podstawy psychologii z elementami pedagogiki, ratownictwa medycznego z elementami dietetyki oraz wiedzy dotyczącej prowadzenia dokumentacji medycznej), multimedialno-inżynieryjna (z rozszerzoną informatyką, językiem angielskim, matematyką lub fizyką oraz przedmiotami uzupełniającymi – grafika komputerowa lub oprogramowanie i informatyka w języku angielskim), językowa (z rozszerzonym językiem angielskim i językiem hiszpańskim lub niemieckim do wyboru oraz przedmiotami uzupełniającymi – trzeci język obcy, warsztaty językowe)

 

Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 11 633

W Zespole Szkół nr 2 mieszczą się aż trzy szkoły ponadpodstawowe: Technikum nr 1, II Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1.

Technikum nr 1 oferuje aż 11 kierunków zawodowych. W tym roku technikum będzie rekrutowało na kierunki: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik organizacji turystyki, technik grafiki i  poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik mechanik lotniczy oraz technik eksploatacji portów i terminali.

W II Liceum Ogólnokształcącym kandydaci mają do wyboru klasę psychologiczną (z dodatkową psychologią zdrowia i komunikacją medialną), pożarniczą (z podstawą służby i ochrony przeciwpożarowej oraz elementami ratownictwa medycznego), rehabilitacyjno-medyczną oraz klasę europejską.

W tym roku Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 oferuje naukę w zawodzie kucharz oraz magazynier-logistyk.

 

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II

ul. Staszica 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 32 552

W Zespole Szkół nr 5 mieszczą się: V Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 2.

„Piątka” oferuje w naborze na 2021 rok klasę mistrzostwa sportowego w piłce nożnej z rozszerzoną geografią lub informatyką i językiem angielskim. Szkoła zapewnia ścisłą współpracę z GKS Jastrzębie. Zajęcia sportowe realizowane są przez wykwalifikowana kadrę trenerską przy współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Technikum nr 2 prowadzi nabór na kierunki technik informatyk i technik mechanik. Szkoła zapewnia uczniom płatne staże i możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji dzięki udziałowi w projekcie „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ”.

 

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 17 264

W Zespole Szkół nr 6 mieści się IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.

Liceum rekrutuje do klas w których uczeń wybiera dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym. Są to: język polski, język angielski, biologia, chemia, matematyka, fizyka.

W technikum nr 4 kandydaci mogą wybrać kierunek technik automatyk, technik mechatronik, technik analityk, technik górnik, technik elektryk, technik informatyk i technik programista. Dodatkowo Sobieski oferuje oceny punktowe, tylko zapowiedziane kartkówki, szkołę bez dzwonków oraz brak zadań domowych.

 

Zespół Szkół Zawodowych

ul. 11 Listopada 45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 62 071

Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju skupia w swojej strukturze szkoły techniczno-branżowe: Technikum nr 5, Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 im. Porozumienia Jastrzębskiego oraz Branżową Szkołę II Stopnia nr 1. 

W technikum nr 5 można rozpocząć naukę w kierunku technik teleinformatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

W Branżowej Szkole I stopnia nr 3 można uczyć się w zawodzie ślusarza, elektryka, górnika eksploatacji podziemnej, montera nawierzchni kolejowej, mechanika pojazdów samochodowych, fryzjera, krawca cukiernika i innych.

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 kształci w kierunku technika mechanika, technika elektryka, technika pojazdów samochodowych, technika handlowca, technika usług fryzjerskich.

 

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

ul. Piastów 15, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 51 501

W ZSMS mieści się VI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, które  rekrutuje do klasy o profilu piłka siatkowa dziewcząt, chłopców do klasy o profilu hokej oraz do klasy o profilu judo dla dziewcząt i chłopców. Szkoła oferuje bezpłatne zakwaterowanie w internacie na terenie szkoły, udział w rozgrywkach ligowych, 16 godzin szkolenia tygodniowo w ramach zajęć lekcyjnych, obozy sportowe w trakcie roku szkolnego oraz stałą opiekę fizjoterapeuty klubowego.

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. dr Mikołaja Witczaka

ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 61 389

W Zespole Szkół Specjalnych znajdują się trzy szkoły ponadpodstawowe: Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 specjalna, Technikum nr 6 specjalne oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W tym roku Technikum nr 6 organizuje nabór na kierunek technik informatyk.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 kształci uczniów w zawodzie kucharza cukiernika, pracownika pomocniczego mechanika oraz pracownika pomocniczego fryzjera.

Rekrutuje też Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, która ma charakter dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy. Pomaga ona przygotować uczniów do samodzielnego funkcjonowania i wykonywania prostych prac.

 

Zespół Szkół Handlowych

ul. Wielkopolska 20, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 13 062

W tym roku szkolnym Technikum nr 3 będzie kształciło uczniów w kierunku technika handlowca, technika reklamy i technika organizacji turystyki.