Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

W 2021 r. przedsiębiorcy są zwolnieni z II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Przedstawia dłonie barmana napełniającego kufel jasnym piwem.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju oraz częściowym ograniczeniem działalności branży gastronomicznej, miasto postanowiło udzielić wsparcia przedsiębiorcom poprzez zwolnienie z II raty opłaty, która przypada na dzień 31 maja 2021 r. Radni Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjęli uchwałę nr III.39.2021, podczas sesji 25 marca 2021 r. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zwolnienie dotyczy tylko zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.