Operator monitoringu miejskiego zarejestrował zdarzenie, a patrol zastał sprawcę na gorącym uczynku. Za szkody odpowiedzą opiekunowie małoletniego.

Widok z monitoringu miejskiego - sprawca dewastuje mural czarną farbą z puszki. Na głowie ma kaptur.

7 czerwca, w godzinach popołudniowych, operator monitoringu miejskiego zarejestrował fakt zniszczenia muralu zdobiącego scenę w Jarze Południowym poprzez malowanie po nim czarnym sprayem. Wysłany na miejsce patrol Straży Miejskiej ustalił sprawcę tego zniszczenia. Jak się okazało była to osoba małoletnia

- informują Strażnicy Miejscy

Sprawa została przekazana zarządcy obiektu w celu oszacowania kosztów zniszczenia. W związku z tym, iż sprawcą była osoba małoletnia, ewentualnymi kosztami za wyrządzoną szkodę zostaną obciążeni jego prawni opiekunowie.

Dosłownie kilka godzin wcześniej mural był oczyszczony z kredy, którą "przyozdobiony" został w miniony weekend. Tożsamość niektórych sprawców tamtego wybryku również została ustalona przez patrol Straży Miejskiej. Także w tamtym przypadku były to osoby małoletnie.

Mural został namalowany jako podziękowanie wszystkim górnikom za ich codzienną pracę. Zaprojektowała go Dominika Płaszewska - 25-letnia graficzka z Raciborza, absolwentka grafiki reklamowej i edytorskiej w Krakowie. Jej pracę wyróżniono w ogłoszonym przez nasze miasto konkursie z okazji 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego.