Sesja odbędzie się 10 czerwca o godzinie 15:00 w sali posiedzeń Rady Miasta.

Sesja Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

fot. arch. UM

Porządek obrad:


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Wybór Komisji uchwał i wniosków
3. Przedstawienie realizacji zadań miasta w sferze kultury, sztuki i muzealnictwa:

a. wystąpienie Prezydenta Miasta
b. informacji dotyczących programów pomocowych unijnych i krajowych na kulturę, sztukę oraz muzealnictwo,
c. budowa strategii i planów promocyjnych Miasta z wykorzystaniem bazy kulturalnej i Galerii Historii Miasta
d. realizacja uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój m XI.86.2015
e. realizacja zadań z zakresu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ·wpisanych do rejestru zabytków me stanowiących własności Miasta, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Skarbu Państwa w szczególności przeznaczonych do działalności kulturalnej w tym Galerii Historii Miasta, plany, projekty, realizacji inwestycji związanych z kulturą, sztuką oraz Galerią Historii Miasta, w tym w szczególności sposób zagospodarowania budynków w dzielnicy Zdrój czyli Zespół uzdrowiskowy:

-  Dom Zdrojowy (ul. Witczaka 5)

-  Łazienki III, 1920 (ul. Witczaka 7)

-  Łazienki II, 1920 (ul. Witczaka 3)

-  Łazienki I, 1910 (ul. Witczaka 4)

- dom mieszkalny, tzw. Masnówka, 191 O (ul. Witczaka 3A)

- klasztorek, po 1870 (ul. 1 Maja 34A)

- dom uzdrowiskowy dla dzieci katolickich, obecnie Zespół klasztorny Sióstr Boromeuszek i kościół NSPJ, 1891-1909

- szpital, 1870 (ul. 1 Maja 34)

- spółka bracka 1911 (ul. 1 Maja 61)

- muszla koncertowa

4. Wystąpienia klubowe
5. Zaproszeni goście
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwał i wniosków.
8. Zakończenie.

Transmisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy eSesja.