62-latek odpowie za przywłaszczenie portfela z pieniędzmi i dokumentami. Mężczyzna uznał, że jak ktoś gubi portfel z kartą bankomatową, to można sobie go zabrać. Przypominamy, że przysłowiowe „znalezione (nie) kradzione” nie idzie w parze z brakiem odpowiedzialności karnej.

We wtorek po godzinie 15.00 do policjantów zadzwonił 21-letni mężczyzna i powiadomił, że na ulicy rozpoznał mężczyznę, który ukradł jego portfel z dokumentami, pieniędzmi i karta płatniczą. Mężczyzna wiedział, że zgubił portfel około godziny 7.00 przy jednym ze sklepów w godzinach porannych na osiedlu Zdrój, jednakże nie zgłosił tego faktu, myśląc, że na własną rękę go poszuka. Osoba, która znalazła portfel, niestety nie miała żadnych skrupułów i zabrała portfel. W międzyczasie poszkodowanemu udało się przejrzeć monitoring ze sklepu, gdzie zarejestrowany został moment, zabrania leżącego przed sklepem portfela. W trakcie poszukiwań, mężczyzny o podanym rysopisie, poszkodowany zauważył 62-latka na ulicy Nowa. Natychmiast powiadomił mundurowych, którzy zatrzymali podejrzanego. Za przywłaszczenie portfela z dokumentami oraz kartą bankomatową, a następnie zniszczenia ich, mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia. 62-latek decyzją Prokuratora został objęty policyjnym dozorem.

 

Przypominamy, że przysłowiowe „znalezione - nie kradzione” nie idzie w parze z brakiem odpowiedzialności karnej. Należy pamiętać, że rzecz, której nie jesteśmy właścicielami, nie jest nasza. Policjanci przestrzegają, że znaleziony przedmiot należy zwrócić prawowitemu właścicielowi lub zgłosić ten fakt Policji albo zanieść do biura rzeczy znalezionych.
Pamiętajmy, co należy zrobić, gdy znajdziemy cudzą rzecz oraz co nam grozi, gdy ją przywłaszczymy:
Kodeks karny: art. 284
§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5;
§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;
§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Kodeks wykroczeń: art. 119
§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny;
§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne;
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego;
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.