Policjanci z jastrzębskiej komendy odwiedzili uczniów klas V, VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju. Poruszali tematy odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny oraz przejawy demoralizacji.

Spotkanie profilaktyczne ze starszymi uczniami, poświęcone było tematyce związanej z zagrożeniami płynącymi z wirtualnego świata, jakim jest Internet. Obok pozytywnych zastosowań sieci, pojawiają się również zagrożenia, od gier i treści nieodpowiednich dla wieku poprzez kontakty z osobami poznanymi w sieci, aż do przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych.
Funkcjonariuszki omówiły kwestię odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, a także przedstawiły najczęstsze czyny, które popełniają osoby w młodym wieku. Zwróciły również uwagę na problem przemocy wśród dzieci i młodzieży z wykorzystaniem Internetu. Młodzi ludzie bardzo często nie są świadomi konsekwencji swojego zachowania niezgodnego z prawem, a także faktu, że w sieci nikt nie jest anonimowy.
Policjantki tłumaczyły uczniom, w jaki sposób rozmawiać z innymi w sieci, tak, aby nie naruszać ich godności i prywatności. Poza tym, co zrobić w sytuacji, gdy ktoś obcy chce z nami nawiązać znajomość przez Internet. Podkreślał, że Internet jest formą komunikacji i tak jak w realnym świecie należy również w sieci przestrzegać prawa.
Zwrócono uwagę, na zamieszczane zdjęć w sieci, dotyczące naszego otoczenia, wyposażenia domu, zamieszczenie informacji, kiedy przebywamy na wakacjach, urlopie, co daje złodziejom pełen wachlarz informacji o naszym domu i posiadanych w nim rzeczach.