Ważna informacja dla wszystkich tych, którzy oddają głosy na Jastrzębski Budżet Obywatelski w formie tradycyjnej, czyli poprzez papierowe karty do głosowania.

Grafika przedstawia logo Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z regulaminem Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego głos oddany na karcie innej niż określona w Regulaminie JBO jest nieważny. Dlatego nie można modyfikować kart, usuwać pozycji, pozostawiając jedynie konkretne zadania czy zmieniać rozmiarów kart. Warto zwrócić na to uwagę, aby nie okazało się, że mimo wielu zebranych głosów, projekt przepadnie w głosowaniu właśnie przez głosy nieważne.

Przypominamy też o czytelnym wypełnianiu wszystkich rubryk, podpisie oraz zaznaczeniu w odpowiedni sposób, czyli znakiem X, wybranego projektu.