Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Trwa otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na prowadzenie centrum kompetencyjnego w Jastrzębiu-Zdroju

GRAFIKA Z NAPISEM KONKURS ENTER JASTRZĘBIE

Zgodnie z założeniami Enter Jastrzębie ma stać się centrum kompetencyjnym i szkoleniowym dla ludzi młodych w zakresie umiejętności cyfrowych i Przemysłu 4.0.

Głównym celem zadania jest dywersyfikacja gospodarcza miasta i wyposażenie młodych jastrzębian w umiejętności niezbędne na transformującym się rynku pracy. Działania w ramach Enter Jastrzębie skierowane są do osób w wieku 18-35 lat.

W ramach projektu zakłada się realizację szkoleń i warsztatów,  wydanie certyfikatów w zakresie prowadzonych szkoleń oraz doradztwo indywidualne.

Więcej szczegółów tutaj:

https://www.jastrzebie.pl/jastrzebie-zdroj-2030/konkurs-enter-jastrzebie

Termin składania ofert upływa 5 sierpnia 2021 r.