Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Budowanie budek lęgowych czy domków dla owadów i nauka o zwyczajach zwierząt to główne założenia programu "Pod wspólnym dachem".

Domki dla ptaków leżące na trawniku

fot. Stowarzyszenie "Tęcza"

Projekt pod hasłem:  „Pod wspólnym dachem”  to efekt współpracy, którą Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych  i Ich Rodziców „Tęcza”  podjęło z firmą Siemens. Ma on na celu rozwijanie świadomości ekologicznej i kształtowanie odpowiedzialnego stosunku do przyrody, w szczególności  ochrony ptaków i owadów w przestrzeni miejskiej i odbywa się w ramach „Wolontariatu pracowniczego w Siemensie 2021” .

- Program ten ma nie tylko walory terapeutyczne, ale i uczy naszych podopiecznych odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą

- podkreślała Renata Sołtysik ze Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców Tęcza w Jastrzębiu-Zdroju.

Członkowie Stowarzyszenia podczas zajęć edukacyjnych poznali korzyści, jakie dla środowiska przynosi wywieszanie budek lęgowych, nie tylko dających ptakom schronienie, ale i będących idealnym miejscem do złożenia jaj i wychowywania piskląt. Dowiedzieli się również, że budowanie domków dla owadów  pomaga przetrwać im zimowe chłody.  Podczas zajęć stolarskich pod opieką instruktorów wykonali liczne budki lęgowe i domki dla owadów.