Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Patrol saperski z gliwickiej jednostki wojskowej przejął dzisiaj odnaleziony niewybuch. O niecodziennym znalezisku stróżów prawa powiadomiła mieszkanka miasta, której mąż podczas prac porządkowych znalazł przedmiot przypominający niewybuch. Ładunek zabezpieczali policjanci z jastrzębskiej komendy. Liczące kilkadziesiąt lat, skorodowane niewypały mogą być bardzo niebezpieczne. Każde dotknięcie lub próba przemieszczenia takiego pocisku może zakończyć się tragedią. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę. Wczoraj dyżurny jastrzębskiej komendy przyjął zgłoszenie o niecodziennym i niebezpiecznym znalezisku.

Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju wczoraj około godziny 19.00 na ulicy Grzybowej podczas prac ziemnych zauważył przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce został skierowany policyjny pirotechnik, który potwierdził, że jest to statecznik granatu moździerzowego pochodzący najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Teren, na którym znajdował się niewybuch, zabezpieczali mundurowi. Dzisiaj znalezisko zostało przekazane saperom wojskowym, którzy zajmą się jego neutralizacją. Obyło się bez ewakuacji mieszkańców okolicznych budynków oraz zamykania dróg.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, jak należy zachować się w przypadku ujawnienia niebezpiecznego ładunku w postaci niewybuchu lub niewypału.


ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NIEWYPAŁU LUB niewybuchu:
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!


ZASADY ZGŁOSZEŃ
W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy powiadomić: tel. 112
- POLICJĘ -997
- STRAŻ POŻARNĄ - 998
- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 112

OSOBY PRZEKAZUJĄC ZGŁOSZENIE /ZAWIADOMIENIE POWINNY PODAĆ DYŻURNEMU POLICJI:

- opis przedmiotu (długość, średnica);
- dokładne miejsce i data wykrycia;
- dane osoby, która wykryła niewybuch i może wskazać dokładne miejsce jego położenia.

Również należy powiadomić Policję o każdym wypadku powstałym wskutek działania tych przedmiotów. Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które stanowią szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi.
Pilne zgłoszenia będą realizowane natychmiast, to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin, pozostałe realizuje się nie później niż w ciągu 72 godzin.
Po zgłoszeniu należy w miarę możliwości zabezpieczyć teren przed dostępem dzieci i innych osób.


Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:
1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu.
2. Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.
3. Powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.
4. W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.
5. W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.
6. Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).