Polskie Sieci Energetyczne S.A. zapowiadają konsultacje w sprawie projektowanej trasy linii przesyłowej 400 kV.

Logo Polskich Sieci Energetycznych.

By zrealizować przyjęte założenia projektu inwestycyjnego, spółka organizuje konsultacje społeczne, które mają na celu przedstawienie lokalnym społecznościom najważniejszych informacji na temat planowanych przedsięwzięć, a także wypracowanie – wspólnie ze stroną społeczną – optymalnego umiejscowienia instalacji przemysłowych.

Wszyscy właściciele nieruchomości, przez których posesje przebiega projektowana trasa linii, zostaną zaproszeni w formie pisemnej.

Pozostali zainteresowani mieszkańcy mogą wyrazić opinię:

  • 26 października 2021 r., w godzinach od 8:00 do 18:00, w sołectwie Ruptawa (Dom Sołecki)
  • 27 października 2021 r., w godzinach od 8:00 do 18:00, w sołectwie Moszczenica (OSP)

Więcej informacji udzielić może sekretariat Centralnej Jednostki Inwestycyjnej Polskich Sieci Energetycznych S.A. po numerem telefonu: 22 3213101.