GALERIA DA VINCI
Filia nr 2 "Masnówka"
STYCZEŃ 2022

Prace artystki przedstawiają świadomą rezygnację z barwy w fotografii pejzażowej, zwłaszcza tej miejskiej, czy industrialnej, uspakaja obraz, wyzbywa się niepotrzebnego zamieszania kolorystycznego. Aleksandra w swoim zestawie proponuje nam zwrócenie uwagi na pojedyncze akcenty koloru. Świadomie w swoich fotografiach rezygnuje z barwy, pozostawiając w jej zarejestrowanych przestrzeniach tę jedną, wybraną.

Aleksandra Stawicka mieszka w Pawłowicach, gdzie od września zeszłego roku rozpoczęła naukę w zespole szkół ogólnokształcących. Fotografią interesuje się od sześciu lat, a od dwóch uczestniczy w spotkaniach Grupy C41 prowadzonej przez Mariusza Gruszkę w strumieńskim emgoku. W kręgu jej zainteresowań są również film i literatura.