Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Jastrzębie-Zdrój

Zakończył się nabór wniosków o dotację celową na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Zdjęcie przedstawia osoby montujące panel fotowoltaiczny.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że zakończył się nabór wniosków o dotację celową na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznej, w związku z wyczerpaniem się środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta na rok 2022.

Nadal prowadzony jest nabór wniosków o dotację celową na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących:

  • zakup i montaż urządzeń grzewczych,
  • budowę kanalizacji sanitanej,
  • retencję wód opadowych i roztopowych.