15 stycznia upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2021 r.

Grafika ze symbolem "i".

Opłatę należy uregulować za miesiące: październik, listopad, grudzień 2021 r. w wysokości określonej w deklaracji/zawiadomieniu o zmianie stawki, na indywidualny numer rachunku bankowego.