Sesja odbędzie się dziś o 13.00 w sali posiedzeń Rady Miasta. Transmisja wideo na platformie eSesja.

radni rady miasta na sali obrad

fot. arch. UM

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie I Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków
 3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta
 4. Informacja Prezydenta Miasta
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w IV kwartale 2021 roku oraz aktów prawa miejscowego
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta
 7. Zgłaszanie interpelacji
 8. Bezpieczeństwo w mieście Jastrzębie-Zdrój:
  1) Komenda Miejska Policji
  2) Państwowa Straż Pożarna
  3) Straż Miejska
 9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem
 10. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta
 11. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2021 rok
 12. Wolne głosy i wnioski
 13. Zakończenie obrad Sesji

Informacje na temat aktualnej sesji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Transmisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy eSesja.