W tym roku Jarmark Wielkanocny połączony był z Festiwalem Organizacji Pozarządowych i Twórców Lokalnych.