To już kolejne spotkanie jastrzębskich mundurowych z młodzieżą. Policjanci swoim działaniem, chcą promować zdrowy – wolny od uzależnień tryb życia, jak również kształtować u młodych ludzi umiejętność dokonywania właściwego wyboru postępowania w sytuacjach trudnych. Zajęcia warsztatowe przeprowadził nadkomisarz Aneta Zacharjasz z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, rozmawiali z nadkomisarz Anetą Zacharjasz – policjantem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, o trudnych wyborach, konsekwencjach podjętych decyzji, cyberzagrożeniach, a także uzależnieniach. Zajęcia warsztatowe odbywały się na zasadzie dyskusji, której celem jest promowanie zdrowego i wolnego od uzależnień trybu życia, jak również kształtowanie wśród młodych ludzi zdolności do dokonywania właściwych wyborów w trudnych sytuacjach. Profilaktyka wśród młodzieży jest bardzo potrzebna, ponieważ młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że to właśnie ich decyzja będzie miała znaczący wpływ na ich przyszłość, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Uczestnicy spotkania bardzo aktywnie włączyli się w zajęcia.