Kolejny etap Programu budowy i modernizacji dróg zakończony.

Przystanek autobusowy.

Remonty ulic: Północnej, Cichej i Rolniczej realizowane przez Jastrzębie-Zdrój, zostały oficjalnie zakończone.
Na skrzyżowaniu ul. Cichej z ul. Rolniczą zostały wykonane tzw. perony autobusowe wraz
z dojściami dla pieszych. Jeden z nich wyposażono w wiatę przystankową. Całkowity koszt realizacji tego projektu wynosił 100 212,32 zł.

Kolejną otwartą drogą jest ulica Północna. Najważniejsze rzeczy, które wykonano podczas inwestycji to: zmiana pierwszeństwa, bardziej czytelny i rozpoznawalny ruch drogi, dwa przejścia dla pieszych wraz z „wyspą azyl” i przejazd dla rowerów na ulicy Katowickiej.
Został stworzony również fragment chodnika wzdłuż ulicy Grodzkiej i chodnik wzdłuż ul. Północnej. Utwardzenie powierzchni obok chodnika pozwoliło stworzyć ścieżkę dla rowerów. Poszerzona została droga na łuku wyjazdu z ronda w kierunku ul. Północnej. Zmniejszy to ryzyko kolizji oraz ułatwi kierowanie pojazdami ciężarowymi. Oświetlenie zostało wymienione na nowe ledowe latarnie.
Ta przebudowa uwzględniała uwagi mieszkańców, wnioski i rozwiązania mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa oraz komfortu życia.

Drogi w naszym mieście są realizowane w ramach Programu budowy i modernizacji dróg.