Sesja odbędzie się 23 lutego o godzinie 13:00. Transmisja wideo na platformie eSesja.

Posiedzeniw na sesji.

I Sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój odbędzie się dnia 26 stycznia 2023 roku o godzinie 13:00, w sali posiedzeń Rady Miasta (nr 129A), Urząd Miasta – Al. Piłsudskiego 60. 

Porządek obrad:       

1.    Otwarcie II Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór Komisji uchwał i wniosków.
3.    Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta.
4.    Informacja Prezydenta Miasta.  
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
6.    Zgłaszanie interpelacji.
7.    Ochrona środowiska – działania energooszczędne.
8.    Sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok:

a)    Gospodarki Komunalnej,
b)    Skarg, Wniosków i Petycji.

9.    Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
10.    Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
11.    Wolne głosy i wnioski.
12.    Zakończenie obrad Sesji.

 

Informacje na temat aktualnej sesji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Transmisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy eSesja.