W Jastrzębiu-Zdroju działalność prowadzą 242 organizacje pozarządowe, które realizują zadania w różnych obszarach.

Zdjęcie przedstawia Festiwal Organizacji Pozarządowych..

Prezydent Miasta Anna Hetman z okazji dzisiejszego święta składa życzenia wszystkim organizacjom:

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, z tej okazji składam podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność na rzecz trzeciego sektora. Życzę Państwu wytrwałości i satysfakcji z realizowanych przedsięwzięć oraz inspiracji do dalszych działań. Życzę również, aby Państwa inicjatywy aktywizowały społeczeństwo do wspólnych działań na rzecz naszego miasta.

Obszary, w których działają 242 jastrzębskie organizacje pozarządowe to m.in.:

• pomoc społeczna – W tym zakresie w mieście powstał Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie „OLIGOS”. Placówka przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem działalności ośrodka jest zapewnienie tym osobom miejsca, które da im poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

W mieście funkcjonuje również Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej, które są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Ich celem jest wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stwarzanie im możliwości pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

• działalność przeciwpożarowa, w tym zakresie aktywność podejmują ochotnicze straże pożarne,

• ochrona i promocja zdrowia,

• profilaktyka uzależnień, którą zajmują się m.in. kluby abstynenckie,

• działalność na rzecz osób starszych,

• turystyka i rekreacja,

• historia i dziedzictwo narodowe,

• działania kulturalne

W 2023 w mieście realizowany będzie wyjątkowy projekt JAZZtrzębie Festiwal 2023 to cykl spotkań, koncertów, warsztatów propagujących muzykę jazzową jako symbolu integracji artystycznej, wolności  i kreatywności. Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowych obchodów Światowego Dnia Jazzu pod oficjalnym patronatem UNESCO. W tegorocznej edycji zaprezentują się artyści plastycy, naukowcy, muzycy z Polski, USA, Norwegii, Danii i Gambii. Projekt realizuje Fundacja Kreatywności Artystycznej - JAZZU Trzeba.

• ekologia, ochrona środowiska,

• przedsiębiorczość,

• kultura fizyczna, ten obszar reprezentują liczne jastrzębskie kluby sportowe, które zajmują się procesem szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, do tych najaktywniejszych zaliczamy m.in. Klub Sportowy GKS 1962 Jastrzębie S.A, Klub Judo KOKA Jastrzębie, Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie, Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite, Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój, Stowarzyszenie „Klub Sportowy Nautilus-Jastrzębie”, Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia, Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel, Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego.

Dzięki zaangażowaniu i aktywności organizacji pozarządowych wiele cennych inicjatyw realizowanych jest w naszym mieście, za co dziękujemy.