O dotację może ubiegać się osoba będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza, że od dnia 6 marca 2023 roku rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie na :

  • wymianę pozaklasowego kotła węglowego,
  • budowę przyłącza do sieci gazowej,
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

O udzielenie dotacji może ubiegać się osoba będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wnioski będą przyjmowane do momentu wyczerpania się puli środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Miasta na ten cel.

Wnioski do pobrania znajdują się w:

-           Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ

-           Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój 509 budynek A.