W Łaźni Moszczenica podpisaliśmy porozumienia kluczowe dla rozwoju gospodarczego miasta.

Zdjęcie przedstawia uczestników porozumienia.

Tworzenie klimatu sprzyjającego rozwoju biznesu w Jastrzębiu-Zdroju jest naszym priorytetem. Współczesna gospodarka to nie tylko inwestycje powstające na wielohektarowych terenach. To także firmy z sektora usług nowoczesnych tworzące wysokojakościowe miejsca pracy: firmy IT, consultingowe, centra księgowe, procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centra badawczo-rozwojowe (R&D). To także te tworzące nowoczesne rozwiązania z sektora przemysłu 4.0 i włączające je do swoich procesów biznesowych lub komercjalizujące je na rynku.

Do tej pory w Jastrzębiu-Zdroju nie mieliśmy wystarczającej ilości nowoczesnych przestrzeni biurowych spełniających najwyższe standardy europejskie i wymagania nowoczesnego biznesu. Sprzyjające powstawaniu start-upów i firm technologicznych. Służące kreatywności i rozwojowi.

Czas to zmienić. Stąd dzisiejsze porozumienie, do którego zaprosiliśmy praktyków -  tych, co na co dzień współpracują z największymi firmami zagranicznymi (KSSE S.A.), jastrzębskie stowarzyszenie biznesowe doskonale znające realia prowadzenia biznesu w górniczym mieście (EBI Association) oraz tych, dla których między innymi te przestrzenie powstaną - przyszłość przemysłu 4.0 nie tylko Jastrzębia-Zdroju i województwa, ale i kraju -  uczniów  najlepszego technikum na Śląsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6

- mówiła prezydent Anna Hetman.

Chcemy, aby przestrzeń biznesowa w drugiej części budynku Łaźni Moszczenica  spełniała  najlepsze standardy dla prowadzenia firmy oraz służyła kreatywności, rozwojowi i rekreacji. Tak potrzebnemu balansowi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Planujemy, że znajdą się w niej przestrzenie biurowe i coworkingowe do wynajmu krótko i długookresowego, sala konferencyjne i pracownie warsztatowe wyposażone w najlepszy sprzęt dla poznania tajników przemysłu 4.0 – automatyki, programowania, druku 3d.  Parking, restauracje, strefy rekreacji i obsługa recepcyjna dopełnią całości

- dodała. 

Tam swoje docelowe miejsce znajdzie realizowane z sukcesami centrum kompetencyjne Enter Jastrzębie (nagrodzone 16 marca 2023 przez Polski Kongres Klimatyczny mianem Lidera Transformacji Energetycznej), a Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zadba o powstanie akceleratora przedsiębiorczości, w którym stworzy atrakcyjne warunki zarówno dla firm jastrzębskich, jak i inwestorów zewnętrznych. Mamy nadzieję, że wesprze nas w tym również Polska Agencja Inwestycji i Handlu, z którą ściśle współpracujemy od kilku lat właśnie w zakresie pozyskiwania inwestycji zagranicznych z sektora usług nowoczesnych.

Termin wypracowania koncepcji zagospodarowania to 31 maja br. Dodatkowo, mając na uwadze, że jesteśmy w przededniu uruchomienia konkursów w ramach środków unijnych, strony porozumienia zobowiązały się działać wspólnie dla pozyskania dodatkowych, poza obecnym budżetem, środków zewnętrznych w ramach EFRR, EFS, FST.