Dzisiaj policjanci ruchu drogowego prowadzą działania „Bezpieczne skrzyżowania”. Ukierunkowane są one głównie na zmaksymalizowaniu bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących poruszających się w rejonie skrzyżowań. Niedostosowanie prędkości i nieustąpienie pierwszeństwa to jedne z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, do jakich dochodzi w obrębie skrzyżowań z winy kierowców.

 

W czasie dzisiejszych działań mundurowi będą stanowczo reagować na kierujących niezachowujących szczególnej ostrożności przed skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz czy nie przejeżdżają przez nie na czerwonym świetle. Pod obserwacją będą także niechronieni uczestnicy ruchu drogowego przechodzący przez jezdnię w miejscach do tego nieprzeznaczonych, czy nie wbiegają na jezdnię lub nie wchodzą na przejście na czerwonym świetle.

Cykliczne działania policjantów mają poprawić bezpieczeństwo oraz wiedzę wszystkich użytkowników ruchu, aby uniknąć zdarzeń drogowych wynikających z lekkomyślności i nieznajomości przepisów. Na skrzyżowaniach obowiązują normy wskazujące prawidłowy sposób zachowania, a także reguły pierwszeństwa przejazdu. Jednak w praktyce kierujący oraz piesi nie zawsze stosują się do ustalonych zasad.

 

Szczególny apel kierujemy do pieszych, którzy powinni pamiętać, by nie wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. W starciu z pojazdem ich szanse na wyjście bez uszczerbku na zdrowiu są bardzo niskie. Nawet na przejściu należy się upewnić, czy możemy je bezpiecznie przekroczyć.

W czasie dzisiejszych działań mundurowi będą stanowczo reagować na kierujących niezachowujących szczególnej ostrożności przed skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych oraz czy nie przejeżdżają przez nie na czerwonym świetle. Pod obserwacją będą także niechronieni uczestnicy ruchu drogowego przechodzący przez jezdnię w miejscach do tego nieprzeznaczonych, czy nie wbiegają na jezdnię lub nie wchodzą na przejście na czerwonym świetle.

Cykliczne działania policjantów mają poprawić bezpieczeństwo oraz wiedzę wszystkich użytkowników ruchu, aby uniknąć zdarzeń drogowych wynikających z lekkomyślności i nieznajomości przepisów. Na skrzyżowaniach obowiązują normy wskazujące prawidłowy sposób zachowania, a także reguły pierwszeństwa przejazdu. Jednak w praktyce kierujący oraz piesi nie zawsze stosują się do ustalonych zasad.

 

Szczególny apel kierujemy do pieszych, którzy powinni pamiętać, by nie wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. W starciu z pojazdem ich szanse na wyjście bez uszczerbku na zdrowiu są bardzo niskie. Nawet na przejściu należy się upewnić, czy możemy je bezpiecznie przekroczyć.