Wielkie zmiany w Publicznym Przedszkolu nr 4.

Remont przy Przedszkolu nr 4.
logo projektu.

Docieplenie piwnic, ścian i dachów - to tylko część robót, które rozpoczęły się przy budynku Publicznego Przedszkola nr 4.

Dokładny zakres prac to przebudowa i termomodernizacja budynku, w tym:
- przebudowa łazienek,
- wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
- remont schodów i tarasu,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana instalacji c.o.
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Wokół budynku dodatkowo wykonany zostanie drenaż. Celem inwestycji jest docieplenie obiektu oraz poprawa jego funkcjonalności i zadbanie o ogólną estetykę.

Koszt inwestycji wyniesie 3 397 439 zł

Planowany termin wykonania zadania - wrzesień 2023 r.

Dofinansowanie w kwocie 624 357,39 zł w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).