W III LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju, odbyły się warsztaty na temat problematyki stosowania dopalaczy oraz narkotyków. Wykład przeprowadziła nadkom. Aneta Zacharjasz, profilaktyk z jastrzębskiej komendy.

Profilaktyka jest procesem wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowiu. Ma ona na celu ograniczenie i likwidowanie czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują życie. Sięganie po narkotyki, dopalacze i alkohol jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń społecznych w naszym kraju i rozwija się szczególnie intensywnie wśród młodego pokolenia.
Pedagodzy oraz policja dostrzegają te zagrożenia, poprzez organizowanie takich spotkań-chcą tym zagrożeniom zapobiegać, nauczyć rozpoznawania przyczyn problemów i przygotować uczniów do świadomego zmierzenia się z nimi. W trakcie spotkania poruszano także zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej oraz promowano pracę w Policji. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli uczniowie III LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiiu-Zdroju.

 

  • Zdjęcie przedstawiające policjantkę oraz młodzież.
  • Zdjęcie przedstawiające policjantkę oraz młodzież.
  • Zdjęcie przedstawiające policjantkę oraz młodzież.