Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju, podinsp. Tomasz Hynek podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju reprezentowaną przez Panią Dziekan mgr Ewę Kubińską.

Porozumienie dotyczy zacieśniania współpracy, której celem ma być edukacja na rzecz bezpieczeństwa, wymiana doświadczeń w zakresie polityki bezpieczeństwa na szczeblu regionalnym i krajowym, a także współpraca przy realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczych.


Współpraca z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ma odbywać się na rzecz edukacji studentów, działań promocyjno-informacyjnych związanych z rekrutacją i naborem kandydatów na Uczelnię oraz do służby w Policji.


Obustronna umowa zakłada udział studentów i policjantów w przedsięwzięciach związanych z promocją problematyki bezpieczeństwa. Funkcjonariusze będą udzielać wsparcia merytorycznego w realizacji programu kształcenia na specjalizacji policyjnej. Porozumienie zakłada również współpracę w dziedzinie dydaktyki i badań naukowych. Przewiduje także udział obu stron w organizowanych konferencjach i seminariach.

  • Zdjęcie Pana Komendanta oraz Pan Dziekan.
  • Zdjęcie Pana Komendanta oraz Pan Dziekan.
  • Zdjęcie Pana Komendanta oraz Pan Dziekan.