Projekt Kolej+ łączący Jastrzębie-Zdrój z Katowicami nabiera tempa
Wizja nowej ery podróży zbliża się wielkimi krokami, kiedy to kolejowe szlaki naszego regionu wzbogacą się o długo oczekiwane połączenie. Rozwój infrastruktury transportowej w naszym mieście wkroczył w decydującą fazę, a radość z tego powodu może być równie wielka, co znaczenie projektu Kolej+ dla mieszkańców i przyszłości komunikacji.
  1. Zaplanowano budowę nowej stacji kolejowej oraz dwóch przystanków osobowych w naszym mieście.
  2. Projekt Kolej+ zakłada elektryfikację odcinków i zwiększenie maksymalnej prędkości pociągów.
  3. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim zakończyło się akceptacją przebiegu nowej trasy kolejowej.
  4. Realizacja projektu ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju transportu w regionie.

W ramach ambitnego programu Kolej+, nasze miasto doświadczy znaczącej transformacji w zakresie dostępności komunikacyjnej. Spojrzenie na przyszłość infrastruktury transportowej w regionie ukazuje nam obraz, gdzie podróżowanie pomiędzy kluczowymi punktami staje się nie tylko szybsze i wygodniejsze, ale również bardziej przyjazne środowisku dzięki elektryfikacji i modernizacji infrastruktury kolejowej.

W trakcie ostatniego spotkania z udziałem przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., lokalnych urzędników oraz projektantów, udało się wypracować konsensus w kwestii przebiegu nowej linii kolejowej. To krok, który przybliża nas do realizacji długo oczekiwanego połączenia z Katowicami, otwierając nowe możliwości dla mieszkańców i przyczyniając się do zwiększenia atrakcyjności naszego miasta.

"Oczekujemy z niecierpliwością na realizację projektu Kolej+, który umożliwi przywrócenie połączenia kolejowego między naszym miastem a Katowicami. Ta inwestycja jest kluczowa dla adaptacji infrastruktury kolejowej do współczesnych potrzeb," – podkreśla Roman Foksowicz, Zastępca Prezydenta Miasta.

Podstawowe założenia projektu, jak elektryfikacja, zwiększenie maksymalnej prędkości pociągów czy rozbudowa stacji, mają na celu nie tylko poprawę komfortu podróży, ale i podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Dodatkowo, projekt otwiera drogę dla operatorów z innych krajów, co jest krokiem w kierunku integracji międzynarodowej sieci kolejowej.

Realizacja tego projektu stanowi nie tylko odpowiedź na bieżące potrzeby mieszkańców, ale również przemyślany krok w kierunku zrównoważonego rozwoju transportu w naszym regionie. Wraz z finalizacją projektu Kolej+ do roku 2029, nasze miasto zyska na nowo kształtowanym obliczu mobilności, dostępności oraz ekologiczności, co niewątpliwie wpisuje się w globalne trendy rozwoju miast i regionów.


Opierając się na: UM Jastrzębie-Zdrój