Ślubowanie uczniów klas mundurowych w III LO Jastrzębie-Zdrój
Młodzi adepci munduru zaznaczyli swój pierwszy krok w stronę służby i odpowiedzialności. W III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas mundurowych, które ugruntowało ich zobowiązanie do służby oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Ślubowanie to nie tylko uroczystość, ale przede wszystkim poważny krok w dorosłość i zapowiedź przyszłych wyzwań.
  1. Uczniowie klas mundurowych złożyli ślubowanie w obecności znamienitych gości.
  2. Wydarzenie uatrakcyjnił pokaz Grupy Taktyczno-Rekonstrukcyjnej.
  3. Prezydent miasta wyraziła swoje życzenia i oczekiwania wobec młodych mundurowych.
  4. Uroczystość zaznaczyła symboliczny początek dorosłego życia i służby uczniów.

Wczoraj, na Placu Zdrojowym, odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które z pewnością zapadnie w pamięć zarówno uczestnikom, jak i obserwatorom. Ślubowanie uczniów klas mundurowych III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego stało się okazją do podkreślenia ich gotowości do przyjęcia odpowiedzialności i zobowiązań, jakie niesie ze sobą przynależność do grup mundurowych.

Uroczystość zgromadziła nie tylko bliskich i przyjaciół adeptów munduru, ale też liczne grono znamienitych gości, w tym przedstawicieli służb mundurowych i lokalnych władz. Wszyscy zebrani mieli okazję podziwiać determinację i zaangażowanie młodych ludzi, którzy przemaszerowali przez miasto, prezentując swoje umiejętności i gotowość do służby.

Wydarzenie uświetniło wystąpienie Prezydent Miasta, Anny Hetman, która podkreśliła wagę wyboru drogi życiowej przez młodych mundurowych: Droga, którą wybraliście, jest pełna wyzwań, ale także pełna możliwości do wzrostu i rozwoju. Niech Wasze ślubowanie będzie nie tylko wyrazem patriotyzmu, ale także obietnicą ciężkiej pracy, uczciwości i oddania. Jestem przekonana, że jako młodzi mundurowi z III LO im. Stanisława Wyspiańskiego, przyniesiecie zaszczyt swojej ojczyźnie. Życzę Wam wszelkiej pomyślności w Waszych przyszłych misjach. Niech Wasza służba będzie źródłem dumy dla Was samych i dla nas wszystkich.

Ślubowanie klas mundurowych to znaczący moment w życiu młodego człowieka, moment przejścia z jednego etapu życia w inny, pełen nowych wyzwań i możliwości. To również potwierdzenie gotowości do służby i poświęcenia, które są nieodłącznymi elementami życia każdego mundurowego. Wśród gości obecnych na uroczystości znaleźli się między innymi Prezydent Miasta, przedstawiciele służb mundurowych, lokalnych władz edukacyjnych oraz duchowieństwa, co podkreśla wagę i znaczenie tego wydarzenia dla lokalnej społeczności.

Zaangażowanie i determinacja młodych adeptów munduru, którzy świadomie wybrali drogę służby i poświęcenia, zasługują na uznanie i wsparcie. Uroczystość ślubowania stanowi dla nich nie tylko formalne zobowiązanie, ale przede wszystkim motywację do dalszego rozwoju i dążenia do służby na rzecz bezpieczeństwa i dobra wspólnego.


Wg inf z: UM Jastrzębie-Zdrój